Göinge Bil AB

Göinge Bil AB ingår som helägt dotterbolag till Göinge Bil Investkoncernen med anläggningar i Hässleholm, Osby, Markaryd och Älmhult. Bolaget innehar agenturen för Volvo personbilar, Renault person- och transportbilar samt Dacia person- och transportbilar.

Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny huvudanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm, i vilken verksamhet bedrivits till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk vid ”T4-rondellen” i norra Hässleholm.

Under 60- och 70- talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. 1966 påbörjas nybyggnation av lastvagnsanläggning i Hässleholm. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi.

I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Numera ägs Göinge Bil Investkoncernen av Lena Mangbo med familj.

Sortimo

Winslöv Bilinredning är återförsäljare för Sortimos produktsortiment. 

Den aktuella bilinredningen från Sortimo består av fler än 3 000 produkter. Detta sortiment omfattar en genomgående kompatibel serie av förvaringssystem, transportbehållare, lastsäkringssystem och erbjuder innovativa lösningar för alla hantverkare.

Internationellt. Innovativt. Intelligent.

Ordning är det slagord som den mobila arbetsvardagen börjar med. Genomtänkta ergonomiska lösningar, bästa möjliga säkerhet, kvalitet och lång livslängd är egenskaper som kännetecknar Sortimos produkter i den krävande dagliga användningen. 

Med Sortimos produkter är Winslövs Bilinredning din partner för att skapa lösningar för ökad produktivitet, bättre ekonomi och nöjda medarbetare. Skräddarsydda lösningar till just din bilmodell och bransch.

Våra partners

Göinge Bil & SORTIMO