Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Den här policyn beskriver vilken typ av information vi samlar in och varför. Vi följer alla för tillfället gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är M O Sandwichpaneler AB, 556819-9441 Björkhagavägen 9, 288 32 Vinslöv.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina kontakter med oss och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifterna kan användas för identifikation och marknadsföring samt för statistikändamål.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna svara på förfrågningar och lämna offerter/avtalsförslag. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan kan uppgifterna komma att användas för att utgöra statistiskt underlag för att kunna ge dig bättre erbjudanden och en användarupplevelse här på w-bilinredning.se

Uppgifterna du lämnar kan komma att samköras eller delas med våra samarbetspartners eller myndigheter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för ändamålet så som installation av SSL-certifikat, vilket ökar säkerheten på w-bilinredning.se genom att kryptera överföringen av data mellan webbplatsen och dess besökare. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att göra hemsidan säkrare och svårare för hackers att angripa.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan.

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra egna eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig, vid t.ex. reklamation.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära ut vilka personuppgifter som behandlas om dig. En sådan begäran måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig på ovan angiven adress.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy för att vid alla tillfällen uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Mer information om GDPR

Mer information om GDPR finns på datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.